Klub GenNET

 

Úvodná stránka 
O nás 
Klub GenNET 
Klub AniMo 
Sponzori 
Kniha návštev 

Žabotova 2, 81104 Bratislava
tel.: 52491310, seniorklub@szm.sk, 0905 464 006
http://www.seniorklub.szm.sk

Počítačová akadémia seniorov (PAS 2004) pokračuje...
  Prihláška
Po dvoch ročníkoch počitáčovej akadémie seniorov sme sa rozhodli umožniť záujemcom  rozširovať svoje počítačové zručnosti priebežne podľa individuálnej potreby. V prihláške majú možnosť vybrať si na ďaľšie absolvovanie rôzne užívateľské kurzy.

Aktuálny kurz:

Základy obsluhy PC v systéme Windows
Kurz pre začiatočníkov
Prihlášky na uvedený kurz prijímame priebežne, je možné dohodnúť termín na dopoludnie alebo popoludnie čas v pracovných dňoch aj cez víkend.

každý piatok 17:00 – 19:00

cena 200,- Sk

  • Práca v operačnom systéme Windows
  • Práca na ploche a práca so súbormi
  • Kopírovanie a zálohovanie dokumentov na disketu, disk
  • Vytvorenie e-mailovej schránky a posielanie príloh
  • Úvod k internetovým stránkam a k prehliadačom

Po skončení základného kurzu sa môže absolvent zúčastniť bez ďalšieho poplatku uvedeného kurzu opakovane a podľa svojej potreby a zvoleného času má možnosť využiť individuálne doškoľovanie s podporou klubového inštruktora.

Absolvent má nárok na ďalší pobyt v klube v rámci zvýhodnenej platby za klubovú kartu.

Možnosť výberu predplateného kreditu podľa intenzity nácviku a návštevnosti klubu:
100,- Sk/ 10 hodín; 200,- Sk/ 20 hodín; 300,- Sk/ 30 hodín. Po vyčerpaní časového limitu si môže zakúpiť ďaľšiu kartu.

Novinka : Rodinná klubová (prenosná) karta v hodnote 500,- Sk/ 50 hodín.

 

Copyright(c) 2003 regióny.sk. Všetky práva vyhradené.
seniorklub@szm.sk