O nás

 

 
 
ProfilStanovy
Úvodná stránka 
O nás 
Klub GenNET 
Klub AniMo 
Sponzori 
Kniha návštev 


Príhovor

Prečo sme občianske združenie?

Sme ľudia s individuálnymi záujmami, ale v jednom sa všetci zhodujeme – informačná gramotnosť umožňuje rozšíriť vlastné obzory a dáva možnosť efektívnejšie poznávať vecí, ľudí, svet.

Spolu tvoríme občiansku spoločnosť a budujeme informačnú spoločnosť. Malo by ísť o cieľavedomé úsilie, čím viac sa nás zapojí, tým väčščia je pravdepodobnosť, že dosiahneme to, čo by sme chceli. Sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť a nedajú získať ináč ako tým, že ich proste človek robí. Niečo on samotný, niečo sa dá zvládnuť spoločne. Výsledok príde aj bez pozvánky...

Formy našej činnosti

  • Klubová činnosť
  • Každá záujmová činnosť v ľubovoľnom veku prináša tým viac potešenia, čím viac času a námahy svojej vášni človek venuje. Je prirodzené, že o nej rád hovorí, a keď má príležitosť, rád sa podelí so zážitkami a výsledkami svojho snaženia. Klubový priestor takéto možnosti vytvára a dáva ďalšie podnety.

  • Neformálne vzdelávanie
  • Kluby žijú vďaka srdečnosti a nezištnosti tých, ktorí sa stretávajú aj kvôli výmene názorov a skúseností. Stretávajú sa tu amatéri – naslovovzatí odborníci s profesionálmi i ľuďmi, ktorí svoje záujmy nemajú vyhranené. Prednášky, prezentácie, diskusné fóra obohacujú všetkých.

Preto sú naše kluby pre deti, mládež a najnovšie aj pre seniorov, otvorené pre každého, kto sa cíti v určitej oblasti „dobrý a vo svojom živle“ a chce podnietiť k obdobnej aktivite aj iných. Vítané je, ak chce sám získať ďalšie nové zručnosti, ktoré mu chýbajú, a ktoré by potreboval aj pre ďalší rozvoj svojich aktivít alebo chcel využiť vo svojej profesii. Takto sa uplatňuje medzigeneračná výmena poznatkov a skúseností. Ak má hravú a tvorivú formu – odmenou je radosť a zadosťučinenie na oboch stranách.

Naše združenie sa na báze dobrovoľníctva snaží utvárať vhodné prostredie a podmienky.

Vitajte v kluboch!!!

Zdena Skokňová, predsedníčka a zakladateľka združenia

 

Copyright(c) 2003 regióny.sk. Všetky práva vyhradené.
seniorklub@szm.sk