Úvodná stránka
Úvodná stránka 
O nás 
Klub GenNET 
Klub AniMo 
Sponzori 
Kniha návštev 

žení priatelia informačnej spoločnosti a virtuálneho veku!

Pokračujeme v nových priestoroch -

Klub Centrum na Žabotovej 2
(pri hlavnej železničnej stanici):


Pozrite si našu novú stránku -> www.regiony.sk

Akcia!!! Príjem objednávok na počítače (použité) za super ceny:
Pentium II + 17" monitor = cca 4.500,- Sk
Pentium III + 17" monitor = cca 6.000,- Sk

Máj 2005: INTERNET pozýva začiatočníkov, aj pokročilýchďalej...  

Podujatia aj pre deti!
Klub pre deti každý deň
denne: 8.00 - 18.00 hod Tábor: 21.2. až 25.2.2005 Nový kurz (deti 6-10 r.): Kreatívna angličtina s PC

Klub Centrum

Program v roku  2005: Informačné návštevy, individuálne a skupinové kurzy, prihlasovanie členov, služby (cenník).

1. verejný počítačový klub a digitálna kancelária

Denne: po - pia: 8.00-21.00  so - ne: 15.00-21.00 hod

Cieľ 1: Podporiť záujem o zlepšovanie zručností vo využívaní počítačov a digitálnej techniky. Klub je otvorený pre širšiu verejnosť - pre každý vek.

Podpora začiatočníkov: Windows, Word, internet, mail...
deti, mládež, seniori... mamičky s deťmi (rodičia, starí rodičia), nezamestnaní, zdravotne alebo sociálne znevýhodnení;

Vždy v piatok:
kurzy pre začiatočníkov
od 17.00 do 20.00 cena: 200 Sk

Poznámka: Prihlasovanie a informatívne návštevy sú časovo nevymedzené.

        Prevádzka klubu je bez dotácií a zabezpečujú ju neplatení dobrovoľníci. Radi uvítame ďalších aktivistov!      Občianske združenie  je zaregistrované na príjem 2 % z dane za rok 2004 - uchádza sa aj o Vašu podporu ...

Klub Animo 
Program,
Prihláška  Od septembra: denný multimediálny klub        pre deti a mládež
www.animo.szm.sk

Kluby: AniMo, RoboLAB, WebRiport

Cieľ 2: Podporiť osobnostný rozvoj detí a mládeže, zaujať deti možnosťami aktívnej multimediálnej tvorby (tvorba animovaných filmov a digitálnej hudby, spracovanie digitálnej fotografie, skladanie jednoduchých robotov a ich ovládanie softvérom a ďalšie programy)
a tiež preorientovať ich z pasívnych užívateľov
či hráčov (gamesákov) na aktívnych tvorcov.

Pripravujeme:     BURZY pre deti
Klub Kinderko (materské centrum) 
       Kurz základov hardvéru (10 - 15 rokov)

Klub GenNETPrihláška

Február 2005: priebežne: individuálna a skupinová výuka Počítačová akadémia seniorov prezentácia portálov: www.obcan.sk, www.mesto.sk  
www.bratislava.sk
, iné
...

Cieľ 3: Podporiť záujem starších ľudí,  nezamestnaných a inak znevýhodnených ľudí
o využívanie informačnej a komunikačnej techniky a pomôcť im nadobudnúť základné zručnosti alebo vytvoriť podmienky pre ich zlepšenie absolvovaním modulových kurzov a nácvikom nových zručností.

**************************************

Pozývame Vás k spoluúčasti

  • na aktivitách klubov a ich podujatí
  • na budovaní klubu
  • pre popularizáciu činnosti klubu.

 Tešíme sa na stretnutia v kluboch          a nové podnety.             

     Zdena Skokňová
predsedníčka OZ regióny.sk

 

 

 

 

Copyright(c) 2003 Občianske združenie regióny.sk. Všetky práva vyhradené. návštev od 30.07.2003
seniorklub@szm.sk

Powered by Blogger